Biografi

ROBERT ÅSLUND &

WERMLANDICA

LJUDET AV VÄRMLAND

Ljudet av Värmland

 

Wermlandica är namnet Robert valt för bandet.

Det är ett latinskt ord men är för den delen ingen diagnos. Jo - förresten - man kan säga att det är en diagnos - men en godartad sådan - Wermlandica betyder "värmländsk". Robert Åslund har skrivit musik till värmländsk poesi.


Texterna är från Värmland och Robert skriver musiken - ljudet av Värmland!

Wermlandica : Roberts tankefrö

Sommaren 2008 var Wermlandica bara ett litet tankefrö hos Robert Åslund under en promenad. Egentligen kan man säga att innan fröet såddes så hade myllan förberetts av Torleif Styffe - en nutida värmlandspoet - vars textförslag skänktes till en grupp musiker med funktionsvariationer - där Robert var medhjälpare. Då upptäckte han att han hade väldigt lätt att skriva musik till en redan befintlig text. En skiva höll på att spelas in med gruppen och när den var klar fanns det fortfarande en massa musik i luften som var svår att stoppa.

Musikens värde

Samtidigt fanns det mycket tankar om musiken och dess värde i livet. Att spela i coverband kändes inte alls intressant längre. Den musiken höll på att tappa sin betydelse i livet och kändes nästan som en sorts kvarnsten om halsen istället. Var fanns känslorna? Om det fanns något som fortfarande kändes i hjärtat så var det musik där texten står i centrum. Band som tidiga Lolita Pop, Public Image, Armoury Show och t om Captain Beefheart där texterna lika gärna kan vara fristående poesi förstärkt av och med musik..

Hembränt

En dag kom Ingvar Karlsson från Sven-Ingvars på besök och hade med sig en hembränd CD med låtar som han ville spela upp. På skivan fanns demolåtar från Staffan Ernestams projekt: Tonsatta dikter av Närkes store poet Jeremias i Tröstlösa. Fantastiskt! Något liknande borde någon göra i Värmland!

Wermlandica

Plötsligt under en promenad visste Robert vad han ville: Det var han själv som skulle göra det! Värmländsk poesi - Wermlandica! Torleif Styffe hade myllan, Ingvar Karlsson vattenkannan och Staffan Ernestam vattnet,


Robert Åslund satte genast fröet och började omedelbart att driva upp sin blomma!